Svenska jordskalv

- Kartor

- Kataloger och data

- Visa jordskalv som SNSN registrerat på Google map

Märkte du jordskalvet?

Vare sig du kände av det eller inte vill vi gärna höra av dig.

Nordkoreas sprängning 2017

SNSN registrerade i natt en sprängning som lokaliserades till Nordkorea. SNSNs stationer har registrerat de seismiska vågorna från Nordkoreas kärnvapenprov sedan 2006. Nattens sprängning var betydligt större än de tidigare, magnituden var 6,3 jämfört med 5,3 och 5,1 i proven 2016. Det betyder mer än 32 gånger större energiutveckling. Som jämförelse uppskattas Hiroshimabomben till cirka magnitud 6. Figuren nedan visar vågformerna på SNSNs station utanför Linköping från kärnvapenproverna 2013, de två 2016 och nattens sprängning. De mycket lika vågorna visar att sprängningarna skett mycket nära varandra, men skillnaden i skalorna visar också att natten sprängning var mycket större.

SNSN kan inte avgöra om vågorna kommer från ett kärnvapenprov eller från någon annan typ av sprängning. Det är dock högst osannolikt att vågorna kommer från en jordbävning. I Sverige är det Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som har uppdraget att avgöra om kärnvapenprov har genomförts.

Vertikalkomponenter från station LNK filtrerade mellan 2 - 5 Hz. Överst kärnvapenprovet 2013, sedan de i januari och september 2016 och underst sprängningen 2017.

Klicka på kartan för att zooma
Senaste skalvet :

2017-09-20 01:43:30 (UTC), M 6.1
772 km SW om Dunedin, New Zealand

Nyheter:

2017-09-19 20:30, En stor jordbävning med preliminär magnitud 7.1 inträffade 20:15 svensk tid i centrala Mexico, 7 km sydöst om Izucar de Matamoros, cirka 120 km sydöst om Mexico city. Skalvet skedde preliminärt på cirka 50 km djup, vilket gör att skadepotentialen inte är lika stor som för ett mer ytligt skalv. Detta är dock en stor jordbävning med potential att orsaka omfattande skador på byggnader i epicenterområdet.

Vanliga frågor om jordskalv

Vad är SNSN?

Vad är en tsunami?

Vill du veta något om vulkaner


  
klicka på bilderna och få information.
SNSN webmaster email: bjorn.lund at geo.uu.se